# شعردینی

حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی)

سیدعلی اصغرموسوی زندگی نامه و دفترشعر حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی) ×××× ای سالان ولوله عالم ایچینه ، شورشریعتشد نهان درصفت ذات تو ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی)

سیدعلی اصغرموسوی زندگی نامه و دفترشعر حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی) ×××× ای سالان ولوله عالم ایچینه ، شورشریعتشد نهان درصفت ذات تو ، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید

جام غدیر

جام غدیر نویسنده: کلک حکمت:عشق عقل - ۱۳٩۳/٧/٢٠ استادسیدعلی اصغرموسوی زندگی نامه و دفترشعر جام غدیر جام غدیر آیینه‌ها را بیاور، امشب به نام غدیر استامشب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

تعقل یا تخیل در شعر دینی ؟! (یاد داشت)

تعقل یا تخیل در شعر دینی ؟! (یاد داشت) بسم الله الرحمن الرحیم ×××- درقرآن خداوند فرموده،که هنگام گرفتاری بگویید : انا لله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید