# حقیقت_شریعت_(غزل_مُلَمَّع_عاشورایی)

حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی)

سیدعلی اصغرموسوی زندگی نامه و دفترشعر حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی) ×××× ای سالان ولوله عالم ایچینه ، شورشریعتشد نهان درصفت ذات تو ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی)

سیدعلی اصغرموسوی زندگی نامه و دفترشعر حقیقت شریعت (غزل مُلَمَّع عاشورایی) ×××× ای سالان ولوله عالم ایچینه ، شورشریعتشد نهان درصفت ذات تو ، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید