معرفی 2 سایت و وبگاه ادبیات و هنر دینی

سایت : پایگاه ادبیات آیینی( شعر انتظاروعاشورایی):

http://www.bahaaran.com/

سایتی وزین و دارای موقعیت ویژه و حضوراساتید منتقدین واهالی حرفه ای شعر دینی - آیینی

امیدوارم مورد استفاده  دوستان ادیب واقع گردد و با "عضویت " درآن از مزایای نقدوتحلیلش استفاده نمایند.-

----------------------

وبگاه : هنر دینی:

http://saapoem-art.persianblog.ir/

ازمجموعه وبگاه های استاد سیدعلی اصغرموسوی ، برای بهره مندی دوستان ادیب و هنر دوست برای تشریح مبانی هنروادبیات دینی درکنار"نظریه مکتب شعر دینی" ؛ که امیداست مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

----------------

 

/ 0 نظر / 20 بازدید